Quy Trình Chuyển nhượng căn hộ Chưa có sổ hồng, đang là HĐMB

Đối với một số trường hợp, nhu cầu giao dịch căn hộ chưa có sổ hồng nhưng vẫn giao dịch trên thị trường, vậy Quy Trình Chuyển nhượng căn hộ Chưa có sổ hồng, vẫn còn là HĐMB,Theo các bước như sau. Căn hộ Richmond City đường NGuyễn Xí Bình Thạnh Sau khi 2 bên [...]

.
.
.
.